Kadra
Kadra przedszkola (pedagogiczna i administracyjno-obsługowa) składa się z następujących osób:

Grupa I - Maluchy
 
1. Barbara Szala- nauczyciel kontraktowy
 2. Bożenna Pyć - nauczyciel dyplomowany
 3. Grażyna Oracz - pomoc nauczyciela
 4. Monika Jaworska - asystent nauczyciela

 Grupa II - Średniaki
 1.  Aleksandra Kacperek- nauczyciel kontraktowy
 2. Katarzyna Ćwik - nauczyciel kontraktowy
 3. Agnieszka Maliszewska - asystent nauczyciela

 Grupa III - Starszaki
 
1. Katarzyna Ćwik- nauczyciel kontraktowy
 2. Aleksandra Garstecka-Billotte - nauczyciel kontraktowy
 3. Młynarska Małgorzata - asystent nauczyciela

 Grupa IV - Zuchy
 1.  Małgorzata Libert- nauczyciel dyplomowany
 2.  Iwona Kaczmarczyk- nauczyciel dyplomowany
 3. Grażyna Karbowska - asystent nauczyciela

 Grupa V - Zerówka
 
1. Grażyna Bełz - nauczyciel dyplomowany
 2. Justyna Niemirska- nauczyciel kontraktowy
 3. Renata Wójcik - asystent nauczyciela

 Pozostała kadra pedagogiczna:
 
1.Iwona Janus - logopeda/psycholog
 2.Natalia Twardowska - nauczyciel mianowany
 3. Paliga Paweł - katecheta - nauczyciel stażysta
 4. Magdalena Łada - nauczyciel wspomagający
 5. Anna Kolasińska- nauczyciel języka angielskiego.

 Kadra administracyjna:
 
1. Monika Bednarska - sekretarz przedszkola
 2. Ireneusz Grobel  - rzemieślnik - specjalista


Kadra pedagogiczna posiada wykształcenie wyższe z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy w przedszkolu, jest zespołem ludzi kompetentnych, kreatywnych, a optymalny rozwój dziecka z wykorzystaniem jego aktywności jest jej nadrzędną wartością.


Od początku istnienia Przedszkola w Starych Babicach, dyrektorem jest mgr Bożenna Pyć - nauczyciel dyplomowany.


Zastępcą dyrektora jest Grażyna Bełz - nauczyciel dyplomowany.