Ważne
Przedszkole będzie zamknięte
Szanowni Rodzice,
Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej związanym z  wyjątkową sytuacją w kraju,
do 10 kwietnia b.r. wydłużony został czas zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych.
 
Więcej informacji pod podanym linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Wszelkie pytania w sprawach bieżących
i dotyczących rekrutacji prosimy kierować pod
nr tel.: 22 722 9130 lub adres email: przedszkole.babice@wp.pl
Kuratorium Oświaty w  Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa 

Warszawa, dn. 12 marca 2020
r.KPZ.576.9.2020.BF


Szanowni Państwo,Drodzy Rodzice i  Opiekunowie,
Mając na uwadze decyzję Ministra Edukacji Narodowej o   zawieszeniu zajęć w  przedszkolach
i szkołach w Polsce, związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, uprzejmie proszę o objęcie szczególną troską Państwa dzieci.

Wyjątkowo ważne jest  zadbanie o  zachowanie higieny osobistej  oraz o ile  jest  to możliwe pozostawienie
dzieci pod opieką w bezpiecznym miejscu ich zamieszkania.Apeluję,  aby w  tym czasie dzieci nie korzystały z   miejsc użyteczności publicznej, w których występują duże skupiska ludzi np. centra
handlowe, miejsca rozrywki, place zabaw.

Pamiętajmy o  tym, iż  koronawirus stanowi największe zagrożenie dla osób o osłabionej odporności,osób   starszych, zatem należy zadbać o  ograniczenie kontaktów dzieci z   osobami najbardziej narażonymi.

Zwracamy również uwagę na konieczność monitorowania bieżących informacji dotyczących aktualnej sytuacji epidemiologicznej, pojawiających się na stronach internetowych:Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i  Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Proszę o  korzystanie z  wiarygodnych źródeł informacji. Jednocześnie zachęcam Państwa,wykorzystując środki komunikacji elektronicznej, do zainteresowania się i zaopiekowania osobami wymagającymi szczególnej troski - rodzicami,dziadkami, sąsiadami-  w trudnym dla wszystkich czasie.

Mam nadzieję,że podjęte przez Państwa działania,zrozumienie i współpraca,przyczynią się do ograniczenia istniejącego zagrożenia.

Z poważaniem
 Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/AureliaMichałowska