Procedury
Zasady żywienia dzieci w przedszkolu

Drodzy Rodzice,
Już zapoznaliście się  z nauczycielkami  w przedszkolu, obejrzeliście zabawki i piękne sale. Ciągle jednak zastanawiacie  się, co Wasze dziecko będzie tam jadało. Czy nie będzie chodziło głodne? A może zostanie zmuszone do zjedzenia szpinaku, którego tak nie znosi? I czy aby na pewno jego jadłospis będzie dobrze skomponowany?

Kontrola przedszkolnego jadłospisu
Za  żywienie dziecka w Przedszkolu odpowiedzialna jest intendent  stołówki, która zajmuje się prawidłowym komponowaniem posiłków dla dzieci. Jadłospisy układa zgodnie z zaleceniami dietetyków w porozumieniu z dyrektorem przedszkola zgodnie z przyjętymi normami żywieniowymi. O ich przestrzeganie w samorządowych  przedszkolach dba Państwowa Inspekcja Sanitarna  (sanepid), która przeprowadza kontrole oceniające m.in. przedszkolne jadłospisy (w przedszkolach prywatnych kontroluje tylko higienę posiłków).

Zasady żywienia w przedszkolu
To podstawowe zasady komponowania przedszkolnego jadłospisu:
    • Każdego dnia na talerzu dziecka muszą znajdować się produkty z 5 grup tj.: produkty zbożowe; mleko i produkty mleczne; mięso, drób, wysoko gatunkowe wędliny, ryby, jaja, nasiona roślin strączkowych; warzywa i owoce; tłuszcze.
    • Ważne jest urozmaicenie posiłków. To znaczy, że na obiad nie podaje się kilku ciężkostrawnych potraw lub dań przyrządzonych tą samą techniką kulinarną (np. smażonych  frytek). Ideałem jest posiłek lekkostrawny z dodatkiem gotowanych i surowych warzyw.
    • W przedszkolnych posiłkach przeważać muszą pokarmy zmuszające do żucia. Bo jeśli zbyt często podaje się trzylatkowi papki, dziecko nie uczy się prawidłowo żuć (to ma negatywny wpływ na zgryz), a poza tym rozleniwia się i po jakimś czasie po prostu nie chce mu się pogryźć nawet skórki z chleba.
    • W ciągu całego dnia dzieci mają dostępne picie, same sobie regulują kiedy chcą. Obowiązkowo piją wszyscy po zajęciach programowych.
    • Przedszkolne menu uwzględnia bieżącą porę roku i wykorzystuje owoce i warzywa sezonowe, bo to one zawierają najwięcej witamin i składników mineralnych. Zimą częściej sięga się po mrożonki.

Kaloryczność i wartość posiłków w przedszkolu  
Zespół stołówki dba również o kaloryczność posiłków, a sanepid ocenia wartość energetyczną obiadowej porcji. Według zalecanych norm całodzienna wartość energetyczna powinna wynosić ok. 1200-1700 kcal i choć wartość ta może się wydawać zbyt duża, trzeba pamiętać, że dziecko nie jest zmuszane, a jedynie zachęcane do zjedzenia całego posiłku.
Sanepid sprawdza również, czy dziecko otrzymuje odpowiednią ilość składników odżywczych (m.in. białka, witamin i składników mineralnych). Jeśli zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości, wydaje przedszkolu  odpowiednie zalecenia.

Kontrola przedszkolnego jadłospisu przez rodziców
Jeśli chcesz sprawdzić żywienie w przedszkolu twojego dziecka, wystarczy przeczytać jadłospis, który obowiązkowo raz na tydzień musi być wywieszany na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Szybko zorientujesz się, czy jest urozmaicony i zawiera dużo owoców i warzyw.

Czy dzieci mogą przynosić do przedszkola własne jedzenie?
Ponieważ przedszkole bierze odpowiedzialność za żywienie dzieci na swoim terenie, nie powinny one przynosić własnych kanapek czy smakołyków. Poza tym dziecko powinno jadać regularnie. Gdy przed obiadem zje przyniesioną przez siebie paczkę paluszków, nie będzie mieć już apetytu na zupę i drugie danie.

Czy alergik może chodzić do zwykłego przedszkola?
Tak, pod warunkiem, że dyrekcja przedszkola wyraziła zgodę na przyjęcie takiego dziecka. Są bowiem alergie, czy przypadki zdrowotne które wymagają ściśle restrykcyjnej diety, a przedszkole może nie mieć warunków do jej przestrzegania (np. dieta bezglutenowa). Jeśli jednak dziecko uczulone jest tylko na niektóre produkty typu  kakao czy rybę, nie powinno być żadnych problemów z jego przyjęciem. Trzeba tylko pamiętać o poinformowaniu personelu o alergii dziecka.
 

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA
 
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w Przedszkolu w Starych Babicach
1.     Rodzice ( prawni opiekunowie )dzieci przyprowadzają i odbierają dzieci  z przedszkola oraz są odpowiedzialni
 za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
2.     Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka
do przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione.
3.     Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola.
Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.
4.     Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko
(np. upojenie alkoholem) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
5.     O wypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola
lub jego zastępca. W takiej sytuacji Przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami (opiekunami prawnymi).
6.     W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane  do godz.17.30, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie.
7.     W przypadku,gdy pod wskazanymi numerami telefonów(praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców(prawnych opiekunów) nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej
do pojawienia się rodziców(prawnych opiekunów).
8.     Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów)jest informowanie nauczycielek o każdej zmianie numerów telefonów kontaktowych.
9.     Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego   z rodziców musi być poświadczone
przez orzeczenie sądowe.