Przedszkole
Przedszkole w Starych Babicach czynne jest od poniedziałku do piątku w godz.6.30 - 17.30.Organem prowadzącym jest Urząd Gminy Stare Babice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Przedszkole ma swoją siedzibę na ul. Polnej 40 w bliskim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej.

Nasze przedszkole posiada długą tradycję w sprawowaniu opieki nad dziećmi. Powstało w roku 1989. W piętrowym przestronnym budynku mieści się pięć dużych sal, rekreacyjny hol ze sceną, wygodna szatnia, stołówka oraz funkcjonalne inne pomieszczenia. W salach znajdują się odpowiednio dobrane meble, pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Do placówki przylega rozległy ogród z urozmaiconym sprzętem do zabaw i ćwiczeń ruchowych.

Na atrakcyjność położenia przedszkola w Starych Babicach mają wpływ zielone płuca tego regionu czyli bliskość Kampinoskiego Parku Narodowego. W organizowaniu działalności przedszkola biorą udział wysoko wykwalifikowane nauczycielki i sprawdzona kadra pomocnicza i dyrektor.
U nas:
 
Dzieci
 
 • mają możliwość indywidualnego rozwoju,
 • osiągają sukcesy,
 • uczą się dostrzegać swoje mocne strony,
 • budują pozytywny obraz samego siebie,
 • uczą się dostrzegać potrzeby innych ludzi,
 • czują się bezpiecznie,
 • rozwijają się twórczo i artystyczne

Rodzice
 
 • uzyskują pomoc specjalistów,
 • aktywnie wspierają Przedszkole w jego działaniach,
 • otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka,
 • mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach,
 • mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola,
 • bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych,
 • mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola

Nauczyciele
 
 • aktywnie realizują zadania Przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych, podejmują działania innowacyjne,
 • są aktywni i twórczy,
 • piszą i realizują programy własne, dostosowanie do potrzeb grupy i placówki,
 • współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych konkursach i szkoleniach,
 • wykorzystują metody aktywne w pracy,
 • osiągają kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli,
 • zachęcają rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola,
 • pozyskują sympatyków i partnerów przedszkola,
 • monitorują efektywność własnej pracy - samokontrola,
 • dzielą się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami.