Współpraca
Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
o    Urząd Gminy
o    Starostwo Powiatowe
o    Lokalne media
o    Ochotnicza Straż Pożarna
o    Straż Gminna
o    Powiatowa Komenda Policji
o    GOPS
o    Poczta
o    Poradnia psychologiczno  -pedagogiczna
o    Nadleśnictwo
o    Inne szkoły i przedszkola
o    Zakład oczyszczania
o    Biblioteka Gminna
o    Zakłady pracy rodziców
o    „EKO – BABICE” Oczyszczalnia ścieków
o    Policja/ Straż Miejska
o    Służba zdrowia
o    Kościół
o    Jednostka wojskowa w Mariewie
o    Sanepid
o    Sklepy spożywcze i punkty użyteczności publicznej
o    Kina/teatry


Współpraca z Rodzicami:
o   Dzień Edukacji Narodowej
o   Andrzejki
o   Wigilia
o   Kawiarenka Babci i Dziadka
o   Dzień Rodziny
o  
Teatr Rodziców
o   Konkursy tematyczne

Klub Przyjaciół Przedszkola
 
W przedszkolu został założony Klub Przyjaciół, w skład którego wchodzą ludzie, którzy przyczynili się do jego rozkwitu. Legitymują się oni Orderem Przyjaciela i choć ich dzieci są już w szkole Oni są ciągle z nami.
 

Do Klubu Przyjaciół Przedszkola do tej pory należą osoby:
o  Pan Grzegorz Wojtas z Klaudyna
o  Pani Wanda Kłoniecka-Pawluk z Latchorzewa
o  Pani Monika Gościmińska ze Starych Babic
o  Pani Maja Dobek ze Starych Babic
o  Pani Magdalena Wójcik z Klaudyna
o  Pani Zdzisława Poręba z Zielonek
o  Pani Monika Jaworek ze Starych Babic
o  Pani Monika Korczak z Bliznego
o  Pani Anita Wojtas z Klaudyna
o  Pani Agnieszka Maul ze Starych Babic
o  Pan Antoni Maciej Gąsowski ze Starych Babic
o  Pani Wioletta Ziółkowska z Wieruchowa
o  Pani Dorota Butrym ze Starych Babic
o  Pani Katarzyna Ostrowska ze Starych Babic
o  Pani Ewa Sawczyniuk - była nauczycielka przedszkola
o  Pani Anna Pakulska z Latchorzewa
o  Pan Tadeusz Kwiatkowski z Wieruchowa
o  Pani Joanna Czajka- Kowszun z Borzęcina Dużego
o  Pani Agnieszka Brodowska z Zielonek
o Państwo Magdalena i Dominik Marchlińscy z Zielonek