Zajęcia dodatkowe
W naszym przedszkolu od października 2013 organizowane są bezpłatne zajęcia dodatkowe, opłacane przez organ prowadzący - Gminę Stare Babice. Każde dziecko uczestniczy w 2 zajęciach dodatkowych.
W każdej grupie prowadzone są dwa razy w tygodniu zajęcia muzyczno-rytmiczne i taneczne
 prowadzone przez specjalistów.Logopeda z przygotowaniem psychologicznym pracuje z dziećmi potrzebującymi pomocy.
Zajęcia korekcyjne i plastyczne prowadzone są przez nauczycieli pracujących w przedszkolu.


 
Natomiast zajęcia z języka  angielskiego prowadzone przez lektora odbywają się we wszystkich grupach wiekowych. Katecheza odbywa się w grupach najstarszych.